K. Griniaus ligoninės plėtrai savivaldybė nupirks dalį privatininko sklypo ir pastatų

Prieš 2 mėnesius 61

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 17 d. įsakymu, buvo patvirtintas žemės sklypo Kruonio g. 21, Kaune, detalusis planas, pagal kurį nustatyta optimali urbanistinė struktūra viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtrai, teritorijos reglamentai. Taip pat numatytas žemės sklypo dalies paėmimas visuomenės poreikiams. Nurodyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – visuomenės paskirties teritorija.

Ateinančios savaitės pradžioje paskutiniojo šios kadencijos politinio sezono pirmajame Kauno miesto savivaldybės tarybos posėdyje neabejotinai bus pritarta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrai. Politikams apsispręsti padės rugpjūčio mėnesį UAB „Kelprojekto“ parengta sąnaudų ir naudos analizė, kuria pagrįstas minėto žemės sklypo dalies ir statinių, paėmimo visuomenės poreikiams būtinumas, siekiant įgyvendinti viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtrą.

Šiam sprendimui įgyvendinti numatytos Savivaldybės biudžeto lėšos“, – paaiškinta viešai skelbiamame Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjo Donato Valiuko pasirašytame rašte. Portalo „Kas vyksta Kaune“ paprašytas įvardinti reikiamų sprendimui įgyvendinti lėšų sumą, vedėjas paaiškino: „Tikslus lėšų poreikis dar nenumatytas. Darant žemės ir pastatų paėmimą, turtas bus įvertintas ir už jį sumokama rinkos kaina, net jei savininko lūkesčiai būtų didesni“.

Tarybos sprendimo projekte teigiama, jog žemės sklypo paėmimo visuomenės reikmėms procedūros bus pradėtos, kai jam pritars Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tenkindama Kauno miesto savivaldybės prašymą. Tuomet savivaldybės administracijos direktorius galės vykdyti miesto tarybos įpareigojimą – pasirašyti sutartis dėl nuostolių, susijusių su NT paėmimu, atlyginimo.

Iš privataus 1,4175 ha sklypo Kruonio gatvėje K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtrai ketinama jo „atgnybti“ kiek mažiau nei trečdalį (0,4175 ha). Į visuomenės reikmėms savivaldybės imamą teritoriją patenka sandėlis bei 4 ūkiniai pastatai.

Anot savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos Mildos Labašauskaitės, 2018-aisiais savivaldybė pertvarkė slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančių įstaigų tinklą. Reorganizavus 3 miesto savivaldybės slaugos ligonines, Kauno mieste slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas nuo 2018-ųjų spalio teikia minėta K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, turinti 3 atskirus skyrius Panemunėje, Vičiūnuose bei Petrašiūnuose.

Minimos ligoninės steigėja ir savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Ligoninė skelbia ligoniams turinti 350 lovų, iš jų – 25 lovos skirtos paliatyviosios pagalbos paslaugoms. Čia gauti reikiamas paslaugas gali Kauno apskrities gyventojai. Šioje sveikatos priežiūros įstaigoje dirba gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutai, masažuotojai, socialiniai darbuotojai. . Įstaigoje yra dvasinis asistentas, med. psichologas, psichiatras. Administracijos sprendimu, ligoninėje gali dirbti ir kiti sveikatos priežiūros specialistai.

Šių metų vasarą Kauno miesto taryba pritarė sprendimui investuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausanti finansinį turtą – 77 tūkst. eurų – iš biudžeto Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programos lėšų viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų kapitalui padidinti.

„Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bei paliatyviosios pagalbos paslaugų Kauno miesto gyventojams kokybei gerinti, šių paslaugų prieinamumui užtikrinti numatoma atnaujinti VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės infrastruktūrą. Investavus Savivaldybės turtą, bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas). Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir bus gautas socialinis rezultatas. Taip pat bus padidintas ligoninės teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumas“, – taip vasarą miesto politikams sprendimą dėl papildomų biudžeto lėšų ligoninės infrastruktūrai komentavo savivaldybės gydytoja M. Labašauskaitė.

Atliepdama į šią savaitę gautą portalo „Kas vyksta Kaune“ prašymą patikslinti, kokie konkretūs ligoninės plėtros planai yra susiję su nauju miesto tarybos sprendimu bei kas bus statoma visuomenės reikmėms ketinamoje perimti teritorijoje Kruonio gatvėje, o taip pat, kiek tai bent apytikriai atsieis savivaldybės biudžetui, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja M. Labašauskaitė atsakė:

„Teritorijoje, kurią planuojama perimti visuomenės poreikiams, yra numatyta viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtra, – prie esamo pastato – naujo pastato statyba. Jame bus sukurta infrastruktūra slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti.

Žemės sklypo ir statinių paėmimo visuomenės poreikiams procesas tik prasideda ir tikėtina, užtruks kelis metus. Todėl nei 2022-ųjų biudžete (greičiausiai, nei 2023 m.) lėšos tam nėra numatytos“.

Visą pranešimą galite skaityti ČIA